ToniRintala

Kapitaatiomaksu on yksilökohtainen arvaus

"Korvauksen pitää ehdottomasti olla yksilökohtainen", kertoo THL:n Timo Seppälä. Se kapitaatiomaksu.
"Henkilökohtainen hinta ottaa huomioon terveyteen ja elämäntilanteeseen liittyvän sairaushistorian", kertoo Seppälä. Mutta sitten Seppälä sanoo, että "sairaskertomuksia ei tässä olla käyttämässä". UusiSuomi

Ministeri Anna Saarikko taas kertoo Aamupostin Sote-jutussa, että "ihmisiä ei pisteytetä henkilökohtaisesti vaan tiettyyn ryhmään kuuluvina". Hän siis kertoo ristiriitaista tietoa Seppälään verrattuna.

Ja tuota henkilökohtaista kapitaatiohintaa ei saa kuulemma kertoa kyseiselle henkilölle. Eikö jokaisella ole oikeus tietää, mitä tietoa hänestä on rekistereissä?

Miten kapitaatiomaksu ottaa huomioon henkilökohtaisen sairaushistorian, jos henkilö ei anna lupaa sen käyttöön?

Maakunta maksaa asiakkaasta korvauksen, mutta se maksaa siis jotain suurinpiirtein. Ei siis todellisia kuluja, vaan arvauksen niistä. Mahtaa palvelun tarjoajalla olla hankalaa, kun se ei koskaan tiedä paljonko saa asiakkaasta maksuna.. Tilille tulee rahaa maakunnalta, mutta ei tiedetä kenen asiakkaan maksuja ne on. Ei siis voi tietää onko joku jäänyt korvaamatta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ei kuulosta uskottavalta tämä Saarikon puhe siitä, että kansalaisten terveystietoja ei kerätä yksilökohtaisesti. Tämän päivän (12.4.) Keskisuomalainen uutisoi, että "Kansantautien kartta hälyttää pohjoisessa":

Sairaanhoitopiiri tarkasteli kaikkien kuntien sairastavuustietoja - ja hämmästyi. Pohjoisen kunnissa väestö potee lääkehoitoa vaativia kansantauteja paljon enemmän kuin muualla Keski-Suomessa keskimäärin. Näin jyrkkiä eroja ei muissa maakunnissa ole, sanoo osastonylilääkäri Tiina Ahonen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Artikkelissa todetaan, että Saarikka käy läpi asukkaidensa terveydenhoidon käyntitietoja ja yhdistää niitä valtakunnalliseen tietokantapalvelun eli Kanta-palvelun sisältämiin potilaiden terveystietoihin. Tätä voidaan kutsua "virtuaaliseksi terveystarkastukseksi":

- Tarkoitus on poimia henkilökohtaisia riskejä käymällä läpi väestön terveystietoja. Resursseja voidaan suunnata sen mukaisesti ja kutsua asukkaita terveystarkastuksiin. Näin voidaan löytää myös hoidoista pois tippuneita, sanoo palvelualueen johtaja, johtava lääkäri Sakari Ritala.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

EU:n jäsenmaat lisäävät yhteistyötä genomitiedon käytössä, Sosiaali- ja terveysministeriö 11.4.2018, 16.04, Uutinen:

"EU-hankkeen tavoitteena on koota riittävän laaja tietopohja monitekijäisten sairauksien selvittämiseksi.

Tähän tarvittavaan EU:n laajuista yhteistyötä. On arvioitu, että yhteistyöstä hyötyisivät tutkimus, terveydenhuolto sekä eritoten yksilöt. Hanke myös parantaisi EU:n kilpailukykyä yksilöllistetyssä lääketieteessä, jonka yleisenä tavoitteena on ennustava, ennaltaehkäisevä ja osallistava terveydenhuolto.

Jäsenmaille vapaaehtoisessa hankkeessa kehitetään genomitiedolle perusrakenne, joka muodostetaan olemassa olevien kansallisten rakenteiden ja rekistereiden varaan. Tavoitteena on koota yhteensä miljoona genomia. Tietoja ei voi yksilöidä.

Genomitietoa tarvitaan modernissa terveydenhuollossa, koska useiden hoitojen tehokkuus riippuu myös genomista ja ottamalla genomitieto huomioon pystytään välttämään erilaisia hoitoon liittyviä haitallisia sivuvaikutuksia.

Suomessa genomitiedon käytöstä on tarkoitus säätää genomilailla, joka on parhaillaan valmistelussa. Sekä genomilain valmistelua että EU:n genomitiedon hanketta ohjaa EU:n tietosuojasääntely. " - -

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eu-n-jas...

Tämä soten kansalaisten yksilöityjen terveystietojen kerääminen ja niiden hyödyntäminen on ihan linjassa sen kanssa, että Suomi on nyt liittynyt mukaan genomitiedon keräämiseen tusinan muun EU-maan kanssa.

Tähänkö suuntaan haluamme todellakin mennä?!

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Katso myös:

Hallituksen esitys eduskunnalle biopankkilaiksi, laiksi biopankkilain (688/2012) kumoamisesta sekä ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) muuttamisesta:

http://stm.fi/documents/1271139/6693664/HE+luonnos...

Sivulla 83:

- -"4.4 Norminantovaltuudet

Perustuslain 80 §:n mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan, on säädettävä lailla. Perustuslakivaliokunnan käytännön (PeVL 56/2002vp) mukaan asetuksen antamiseen ja lainsäädäntövallan delegoimiseen liittyvien valtuutusten tulee olla riittävän täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Laista tulee käydä selvästi ilmi, mistä on tarkoitus säätää asetuksella.

Biopankkitoimintaa koskevaan lakiehdotukseen sisältyy asetuksenantovaltuuksia, jonka mukaan tarkemmat säännökset valtakunnallisen biopankkirekisterin sisällöstä ja tietojen ilmoittamisesta rekisteriin annettaisiin asetuksella. Valvira antaisi esityksen mukaan hallinnollista menettelyä koskevaa ohjausta biopankin ulkomaille siirtämistä koskevan luvan hakemisesta. Ehdotettu sääntely ei hallituksen käsityksen mukaan muodostuisi sellaiseksi, mikä estäisi esityksen käsittelemisen tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Hallitus pitää kuitenkin toivottavana, että esityksestä hankitaan perustuslakivaliokunnan lausunto." - -
---
Kiirettä pitää perustuslakivaliokunnassa, jos ko. laki tulee voimaan jo tänä kesänä 2018...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset